» Organizacja pracy przedszkola 
» Nasza oferta 
» Kącik przedszkolaka 
» Informacje dla rodziców 
» Rada Rodziców 


 
Strona główna

Publiczne Przedszkole w Poddębicach jest placówką oświatową prowadzoną przez Gminę Poddębice. Organem nadzorującym Przedszkole jest Kuratorium Oświaty w Łodzi - Delegatura w Sieradzu.
Obowiązki dyrektora od września 2015 pełni mgr Beata Ziółkowska.
Kadra przedszkola to 23 nauczycielki, logopeda, 2 pedagogów specjalnych, katecheta, nauczyciel jezyka angielskiego oraz 3 pomoce nauczycielki w grupach 3 - letnich, 13 woźnych oddziałowych, 6 pracowników kuchni, 2 robotników gospodarczych i 2 ref. ds. zaopatrzenia.

Placówka zlokalizowana jest w dwóch budynkach, które poddane były w ostatnim czasie termomodernizacji. Dysponuje dużymi, jasnymi salami, dostosowanymi do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym. Wokół przedszkola przy ulicy Przejazd 19 i Miłej 14/16 znajdują się zadrzewione i zakrzewione tereny zieleni.
Od września 2014 roku w przedszkolu funkcjonuje 13 grup: 5 przy ulicy Przejazd i 8 przy ulicy Miłej.

Dzieci mogą przebywać w przedszkolu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00- 17:00 - ulica Przejazd i 6:30- 17:00 - ulica Miła. Przedszkole pełni wobec nich funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.


Nasze zasady      Słońce


- Zaspokajamy potrzeby dziecka.
- Organizujemy jego aktywność.
- Indywidualizujemy oddziaływania w zależności od   potrzeb i możliwości dziecka.
- Organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie   kompetencji społecznych przez dziecko.
- Integrujemy proces wychowania i edukacji. 

Aktualności   ..

Aktualności


      UWAGA zebranie z rodzicami

         zapraszamy


  „Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz …
Jeśli nie wie – wytłumacz …
Jeśli nie może – pomóż.”

J. Korczak


[Rozmiar: 13 bajtów]        | mapa strony | © 2011/2012
Publiczne Przedszkole w Poddębicach, 99-200 Poddębice ul. Przejazd 19, ul. Miła 14/16